Cuma, Ocak 25

Tulum

13. yüzyıl öncesi Türkçe kayıtlarda tulum/tuluη “su üzerinde yüzebilen şişirilmiş deri” olarak ve Divan-ı Lügat'ül Türk'te de "bir çeşit silah" anlamında geçmektedir.Azerbaycan Türkleri arasında tuluġ şeklinde telaffuz edilip; "gaydaya benzer müzik aleti” manasında kullanılmaktadır.Macarca'da tömlő “keçi derisi”, Kazak Türkçesinde tulup “deri torba”, Klasik Mogolca'da tulum “şişirilmiş keçi derisi” anlamlarındadır.Görüldüğü üzere, bütün Türk-Turan dil ve lehçelerinde, tulum kelimesine rastlanılmaktadır.Orijinal Türk nefesli çalgısı olan tulum, diğer bir çok Türk Kültür unsurları gibi, birileri tarafından apartılarak, güdük ve kısır etnik kültürlerin değerleriymişçesine gösterilmeye çalışılmaktadır.Şunu, hiç bir zaman, aklımızdan çıkartmayacağız:
TARİH ve MEDENİYET TÜRK'LERLE BAŞLAR!!!

Hiç yorum yok: