Perşembe, Mayıs 20

Yeniçeri - Hakan Kağan

Daha önce ilk kitabı "İmparatorluğun Son Akşamı" adlı kitabını yazmıştım. Özel ilgi gösterdiğim Kuşçubaşı Eşref'i ve o dönemin tarihini çok hoş açıklamıştı kitabında. Son kitabı "Yeniçeri" ise Sultan Selim'in vefatıyla başlıyor ve Sultan Mahmut dönemini , Sultan Selim'in sadık eri Pir Elvan'ın gözünden çok güzel açıklıyor. Hakan Kağan hem tarihi bilgi hemde sürükleyici hikaye tadını yine birleştirmiş. Okumaya değer bir kitap. Kitabın tanıtım yazısı şöyle :

"Sultan Selim'in katliyle başlayıp Yeniçeri ocağının kaldırmasına dek süren olaylar içinde heyecan ve aşk dolu bir adam; Pir Elvan… III. Selim ile Napolyon arasında mektup taşıyan bir ulak, Bektaşiler arasında bir Mevlevi…

Pir Elvan'ın sohbet arkadaşı Melling. Fransız mimar, seyyah, ressam…Gerçek bilgiler ve gerçek isimlerle nefes kesici bir serüven…

Sultan Mahmut bir anda kararsızlaştı. Ateşin gözleri buğulu bir camın ardındaymış gibi bakıyordu. Umur görmüş devletlûlar ve ak sarıklı hocalar, padişahın bu mahzun duruşunun manasını kavramıştı. Sancak-ı şerif çıkar da asiler galip gelirse bu, devletin sonu olur, imparatorluk asilerin eline geçerdi. Bu ağır yükü kimse omuzlayamıyordu. Salona bir anda ölüm sessizliği çöktü. Herkes bu durumu kabullenmiş gibi boynunu bükmüş iken ileri doğru yürüyen dersiam hocası Abdurrahman Efendi'nin ayak sesleri boş kubbede yankılandı.

'Muradımız din ve devletin bekası ise, bu asileri kırar geçiririz, değilse biz de bu din ve devlet ile batıp gideriz. Zillete düşmektense ölüm yeğdir, hünkârım. Hal böyleyken daha ne olma ihtimali vardır?'

Hiddetinden elindeki tespih koptu, taneler mermer zemin üzerinde dağıldı.
'Allah'ın izniyle onları işte böyle dağıtırız. Bu, Allah'ın bir işaretidir, hünkârım.
'Mermer zeminde yuvarlanan taşların sesi kesilince gür sesiyle son sözünü söyledi.
'Kılıç kından çıkmadıkça, kurt sürüsü hizaya girmez, hünkârım!'

Pir Elvan… Eski bir yeniçeri… Bektaşi görünümlü bir Mevlevi… Sultan Selim'in sadık eri… Osmanlı'nın en çalkantılı dönemlerinden birinde devletin kaderiyle, ömrünün son demlerine yaklaşmış bu adamınki bir noktada buluşur. Pir Elvan, uğrunda savaştığı Sultan Selim'in katline, devleti arkadan vuran Kabakçı'nın ihanetlerine, günah yuvasına dönen ordunun isyanlarına, halktaki yozlaşmaya ve nihayet kanlı bir kıyımla Yeniçeri Ocağı'nın tarihe karışmasına şahit olur. Esnafı, uleması, devlet erkanı ve artık "Devlet Ocak içindir" diyen yeniçerileri ile İstanbul'un tarih boyunca sahne olduğu en sancılı dönemlerden biri ve sona doğru yaklaşan bir imparatorluğun dayandığı ocağın çürüyüp bitişi, aşk, ölüm ve pişmanlıkla iç içe anlatılıyor. "

Hiç yorum yok: